Wycena nieruchomości – Warszawa

Naszą flagową usługą jest wycena nieruchomości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu śledzeniu zmian rynkowych i prawnych, zapewniamy profesjonalne wyliczenie wartości danej nieruchomości, co znacząco podnosi bezpieczeństwo i opłacalność transakcji kupna lub sprzedaży. Wycena nieruchomości w Warszawie wymaga szczególnej staranności – to duże miasto, a co za tym idzie również duży, bardzo konkurencyjny rynek. Chcąc mieć pewność, że oszacowanie wartości będzie wiarygodne, prawidłowe i zgodne z prawem, należy skorzystać z usług profesjonalnych, biegłych rzeczoznawców. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wszystkich mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego, których interesuje profesjonalna wycena nieruchomości.  

Wycena nieruchomości w Warszawie. 

Co to jest wartość rynkowa i od czego zależy? Wycena nieruchomości sprowadza się do wyliczenia jej wartości rynkowej. Co to dokładnie jest? Wartością rynkową danej nieruchomości lub praw do nieruchomości nazywamy szacunkową kwotę, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawartej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. Wycena nieruchomości zależy od wielu czynników. 

wycena nieruchomości warszawa

Możemy je podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Z czynników zewnętrznych istotna jest lokalizacja ogólna i szczegółowa. Nie chodzi tu tylko o podział na miasta, rejony podmiejskie i wsie. Również wycena w jednej miejscowości, np. wycena nieruchomości w Warszawie, może być różna w zależności od konkretnej lokalizacji.

Do czynników wewnętrznych należeć będzie stan nieruchomości (standard wykończenia, stan techniczny, zagospodarowanie). 

Wycena nieruchomości – Warszawa. Inne czynniki

Lokalizacja i wygląd nieruchomości to nie jedyne czynniki, które wpływają na końcową wartość. Wycena nieruchomości w zależności od przedmiotu i celu wyceny uwzględnia także:

  • przeznaczenia nieruchomości (mieszkaniowe, komercyjne, rolne itd.),
  • rynek nieruchomości (pierwotny/wtórny),
  • zagospodarowanie terenu przyległego,
  • koszty utrzymania nieruchomości, 
  • metraż nieruchomości, piętro,
  • stan prawny i wiele innych, często bardzo specyficznych elementów

Wycena nieruchomości w Warszawie w dużym stopniu zależna będzie również od bieżącej sytuacji rynkowej. To rynek weryfikuje ostateczną cenę, za którą sprzedamy nieruchomość – sama wycena pomaga tylko wyliczyć jej najbardziej prawdopodobną wartość. Świadomi tego, że to rynek kształtuje cenę, na bieżąco śledzimy obecne na nim trendy i preferencje klientów, aby nasza wycena nieruchomości była trafna i kompletna. 

Warszawa – wycena nieruchomości z uprawnionym rzeczoznawcą

Wycena nieruchomości musi odbywać się zgodnie z określonym przepisami prawa, a dokonać jej może tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (potwierdzone przez odpowiedniego ministra) – rzeczoznawca majątkowy. Firma Dumon oferuje profesjonalne usługi, wśród których znajduje się fachowa wycena nieruchomości w Warszawie. Nasi pracownicy mają niezbędne wykształcenie, doświadczenie oraz umocowanie prawne do wykonywania powierzonych im zadań, dlatego nasza wycena nieruchomości to usługa na najwyższym poziomie.