Posiadane uprawnienia:

Mgr inż. arch. Andrzej Szklarski